Kystdirektoratet

Ansøgninger til Kystdirektoratet

Velkommen til Kystdirektoratets ansøgningsprocedure.

For at kunne behandle din ansøgning på det bedst mulige grundlag, skal Kystdirektoratet bruge en række oplysninger vedrørende det, du vil ansøge om.

I det følgende vil du kunne finde det ansøgningsskema, du skal bruge for, at Kystdirektoratet kan behandle din ansøgning.

Første skridt er at identificere, hvor i kystområdet det ansøgte skal placeres:

  • Søger du om udførelse af kystbeskyttelse eller terrænreguleringer på kysten, vil du finde det rette ansøgningsskema under ”Kysterne”.
  • Søger du om tilladelse til anlæg eller aktiviteter på vandet fra kystlinjen og ud til 12 sømil, vil du finde de ansøgningsskemaer, du skal bruge, under ”Søterritoriet”.

kystFPTop2indgangsøterritoriet indgang