Vejledning søterritoriet

Ansøgningsskemaer om anlæg og aktiviteter på søterritoriet. På denne side finder du ansøgningsskemaer til forskellige anlægstyper og aktiviteter på søterritoriet. Hvad omfattes af søterritoriet? Søterritoriet strækker sig fra kystlinjen og ud til 12 sømil. I kystnære områder er det således kun den del, der er dækket af vand, der er sammenfalden med søterritoriet. Det er Kystdirektoratet, der varetager administrationen af søterritoriet. Jf. kystbeskyttelseslovens §16a kræver det en tilladelse fra Kystdirektoratet at udføre anlæg eller anbringe faste eller forankrede indretninger eller genstande på søterritoriet. Der bliver ansøgt om mange forskellige typer anlæg og aktiviteter på søterritoriet. Via nedenstående link “ansøgningsskemaer” kan du finde en oversigt over ansøgningsskemaer til de hyppigst forekommende. Skulle det anlæg eller den aktivitet, du ønsker at søge om tilladelse til, ikke være at finde blandt de oplistede kategorier, kan du anvende ansøgningsskemaet under ”Andet”. For at få en bedre forståelse af, hvilke forventninger Kystdirektoratet har til den enkelte anlægstype eller aktivitet, kan du læse Kystdirektoratets Administrationsgrundlag for Søterritoriet. Administrationsgrundlaget danner baggrund for Kystdirektoratets forvaltning og giver dig indsigt i, hvilke oplysninger Kystdirektoratet efterspørger, samt vurderingskriterier og normal praksis vedrørende de enkelte anlægstyper. Inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet, opfordres du til at kigge det relevante skema igennem for at få overblik over, hvilke oplysninger og dokumenter, du skal bruge. Gå til ansøgningsskemaer.